Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Dokumenti / Vijesti / IZVJEŠTAJ S 10. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA LJEVAČA
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

IZVJEŠTAJ S 10. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA LJEVAČA

2.JPG                               
        U Opatiji je od 10. do 12. lipnja 2010. godine, pod nazivom Proizvodnja
odljevaka – napredak kroz znanje, kvalitetu i zaštitu okoliša održano jubilarno
10. međunarodno savjetovanje ljevača.
        Savjetovanje je organizirao Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu u
suradnji s Metalskom industrijom Varaždin d.d. iz Varaždina, Rio Tinto Iron &
Titanium GmbH, Eschborn, Njemačka, Pro Ferrum d.o.o., Rijeka, i Elkem AS, Oslo,
Norveška.
        10. međunarodno savjetovanje ljevača održano je pod pokroviteljstvom i uz
potporu Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske, Hrvatskog udruženja za ljevarstvo (HULJ), Srednje-europske ljevačke
inicijative (MEGI), Hrvatske gospodarske komore, Sisačko-moslavačke županije i                                                                             1.JPG
Grada Siska.
        Prioriteti Savjetovanja bili su podizanje konkurentnosti ljevaonica putem                                                                                                                                 
racionalizacije i optimizacije proizvodnje odljevaka utemeljenim na rezultatima
istraživanja, te novim znanstveni i stručnim spoznajama.
        Savjetovanju su prisustvovala 193 sudionika iz 14 zemalja (Austrija, Bosna
i Hercegovina, Češka, Italija, Mađarska, Makedonija, Norveška, Njemačka, Poljska,
Slovačka, Slovenija, Srbija, Velika Britanija i Hrvatska ).
        Obzirom na desetogodišnji jubilej, dodijeljena su prigodna priznanja osobama
koje su svojim radom, entuzijazmom i stručnošću doprinijeli pokretanju i daljnjem
održavanju Međunarodnog savjetovanja ljevača. Priznanja su primili gospoda
Marijan Vedriš (Rijeka, Hrvatska), Milorad Vasilić (Varaždin, Hrvatska), Svein
Oddvar Olsen (Ulefoss, Norveška), Milan Trbižan (Radomlje, Slovenija) i Hans
Rödter (Eschborn, Njemačka).
        U okviru 10. međunarodnog savjetovanja ljevača prezentirano je 58 radova3.JPG
(39 usmeno i 19 u poster sekciji). Uz renomirane stručnjake i znanstvenike, svoje su
značajno mjesto zauzeli i mlađi stručnjaci doktorandi i znanstveni novaci s domaćih i
inozemnih sveučilišta. Predavanja i naknadne diskusije održavani su na engleskom i
hrvatskom jeziku.
       Prvo plenarno predavanje održao je prof.dr.sc. Aleksandar Durman s
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je temom Prva pojava puhaljke ili mijeha u
metalurgiji dao izvanredan osvrt na realne i mitološke aspekte metalurških
početaka proizvodnje metalnih odljevaka.
       Drugo plenarno predavanje dao je predsjednik Svjetskog udruženja ljevača
(World Foundry Association – WFO) prof.dr.sc. Milan Horaček s Tehničkog
sveučilišta u Brnu, Češka, s temom primjene simulacija u ljevačkim procesima.
       Uslijedila su tematski podijeljena predavanja vezana za proizvodnju odljevaka
od željeznih legura s naglaskom na istraživanje i povezanost obrade taljevine i
svojstva odljevaka. Predavanja s područja neželjeznih legura uglavnom su se
odnosila na ispitivanja aluminijskih ljevačkih legura, kao i razvoj svojstava gnječivih4.JPG
legura. Zapaženi su radovi na temu razvoja prototipa za automobilsku industriju, kao
i nužnost reorijentacije ljevaonica zbog financijske krize. Niz je predavanja dao
naglasak na primjenu simulacije u konkretnim ljevačkih primjerima, te analizu
grešaka na odljevcima. Veliki broj zainteresiranog auditorija indicirao je aktualnost
održanih predavanja sadržajem, opsegom, prezentacijom i naknadnom diskusijom.
Ishod širokog interesa znanstvenika i stručnjaka je izdavanje Zbornika radova
Međunarodnog savjetovanja ljevača s tiskanim sažecima i cjelovitim radovima na
CD-ROM mediju.
       Paralelno s predavanjima održana je izložba ljevačke opreme, materijala,
programskih paketa za simulaciju skrućivanja i lijevanja metala u jednokratnim i
višekratnim kalupima, mjernih i ispitnih uređaja. 30 izlagača, tvrtke iz zemlje i
inozemstva koje su povezane s proizvodnjom metalnih odljevaka, prezentiralo je
svoje proizvode i sponzoriralo ovaj skup, što nedvojbeno govori o zainteresiranosti
gospodarstva za ovu manifestaciju. Reklame sponzora tiskane su i u Zborniku radova
Međunarodnog savjetovanja ljevača.                                                                                                                                                                                 5.JPG
       Na kraju Savjetovanja održan je okrugli stol s temom Mogućnosti
uključivanja u IPA IIIc projekte kojim je izložena mogućnost povlačenja
sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije. Kratko je prezentiran projekt koji
je pri SAFU aplicirao Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Centre
for Foundry Technology – SIMET čiji je cilj ojačati konkurentnost ljevaonica
putem rješavanja proizvodnih problema, te kontinuirano provoditi edukaciju
eksperata iz industrije radi podizanja nivoa temeljnih znanja i upoznavanja s
posljednjim dostignućima na području znanosti i tehnologije.
       Relativno visok broj sudionika, pojedinaca i firmi koje su aktivno sudjelovale
na 10. međunarodnom savjetovanju ljevača, upućuje na zaključak kako su struka i
industrija shvatile da prevladavanje globalne krize i realizacija ekonomskog
potencijala ljevaonica u velikoj mjeri ovisi o učinkovitijem korištenju ljudskog
potencijala, znanja, inovativnih rješenja, kao i njihove implementacije u
svakodnevnu proizvodnju. I u teškim vremenima recesije, koja izravno pogađa                                                                                                     6.JPG
metalnu i metaloprerađivačku djelatnost, nužno je stoga investirati u znanje i ljudski
potencijal, kao zalog brzoga i učinkovitog oporavka ove industrijske grane.                           
                                             

                                             Predsjednik Organizacijskog odbora
                                            10. međunarodnog savjetovanja ljevača
                                                    Prof. dr. sc. Faruk Unkić
                                                                                                                                                                                                                                                                

                       

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet