Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Dokumenti / Vijesti / Preminula prof.dr.sc. Alenka Rastovčan-Mioč
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Preminula prof.dr.sc. Alenka Rastovčan-Mioč

alenka1-w.jpg

Danas ujutro, 12. svibnja 2010. godine napustila nas je naša draga kolegica, dr.sc. Alenka Rastovčan-Mioč, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta.

Ovim iznenadnim, tragičnim događajem Metalurški fakultet je izgubio ne samo iznimnu znanstvenicu, sveučilišnu nastavnicu, nego i omiljenu, te nadasve toplu i brižnu osobu.

Prof.dr.sc. Alenka Rastovčan-Mioč rođena je 22. srpnja 1965. godine u Sisku gdje završava osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Metalurškom fakultetu 1988. godine. Tijekom studija dobila je četiri nagrade Rektora Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student Metalurškog fakulteta te nagradu Sveučilišta u Zagrebu za studentski rad. Akademski naziv magistra znanosti stekla je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu 1993. godine, a 1996. godine  doktorirala je na istom fakultetu. Svoju znanstvenu i nastavnu karijeru započela je 1989. godine na Metalurškom fakultetu kao asistentica u Laboratoriju za kemiju na kolegijima “Opća i anorganska kemija”, “Automatizacija i vođenje procesa”, “Tehnike kemijske analize”, “Mjerenja u metalurgiji” i “Zaštita okoliša”. Kao docentica i izvanredna profesorica na Metalurškom fakultetu izvodila je nastavu na kolegijima preddiplomskog studija (“Uvod u ekologiju”, “Tehnike kemijske analize”), diplomskog studija (“Mjerenja u metalurgiji”, “Zaštita okoliša”) i doktorskog studija (“Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada”). Na specijalističkom poslijediplomskom studiju Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, bila je prihvaćena kao nositelj kolegija “Gospodarenje metalurškim otpadom”. Potvrda Senata Sveučilišta u Zagrebu o izboru u zvanje redovite profesorice danas joj je trebala  biti svečano uručena.

Od 1990. do 2002. godine radila je kao suradnica na tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti i tehnologije. Od 2002. do 2006. godine bila je voditeljica istraživačko-razvojnog projekta “Zbrinjavanje otpada crne metalurgije i ispitivanje mogućnosti njegove oporabe”. Godine 2004. i 2005. bila je voditeljica projekta iz programa bilateralne (hrvatsko-slovenske) znanstvene i tehničke suradnje “Karakterizacija otpada hrvatskih i slovenskih čeličana i ljevaonica”. Od 2008. godine suradnica je na međunarodnom EUREKA projektu “E!3266-EUROENVIRON WEBAIR Web-Based Air Quality Assessment and Management” te suradnica na projektu tvrtke CMC Sisak d.o.o. “Mogućnost korištenja metalurškog otpada”.

Objavivši preko stotinu znanstvenih i stručnih radova, prof.dr.sc. Alenka Rastovčan-Mioč bila je poznata i priznata znanstvenica u području metalurgije i ekologije. Sudjelovala je aktivno prilikom donošenja brojnih Studija o utjecaju na okoliš, te na brojnim raspravama vezanim uz ekologiju na sisačkom području nastojeći osigurati višu kvalitetu života svojim sugrađanima. Također je bila recenzentica stručnih projekata i ekspertiza iz područja zaštite okoliša.

Predavala je brojnim generacijama studenata koji ju pamte kao pristupačnu osobu te izuzetno uspješnu profesoricu i pedagoginju. Kao nastavnica Metalurškog fakulteta postavila je nastavnu građu na web stranice: “Uvod u ekologiju”(2009.), “Zaštita okoliša” (2009.). Od 2009. godine obnašala je dužnost Predstojnice Zavoda za procesnu metalurgiju. Bila je glavni nositelj aktivnosti izrade novog nastavnog plana i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Industrijske ekologije.

Djelatnici Metalurškog fakulteta pamtit će je kao veselu, nasmijanu i energičnu osobu, punu optimizma i životne radosti.

 

 

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet