Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Nastava / PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

Od ak. god. 2019./2020.
NASTAVNI PROGRAM
Sadržaj i ishodi učenja svih predmeta na studiju
POVJERA NASTAVE
Popis svih predmeta i njihovih nositelja po godinama studija
IZVEDBENI PLAN NASTAVE
Popis izvođača predavanja, vježbi i seminara
KALENDAR NASTAVE I ISPITA
Kalendar nastave i ispita je zajednički za sve studijske programe
RASPORED SATI
Raspored održavanja nastave za svaki pojedini semestar
VAŽNE OBAVIJESTI I ODLUKE
Razne obavijesti i odluke
Datoteka Octet Stream Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o ustroju i izvedbi studija
Datoteka Octet Stream Sažetak studijskog programa
Datoteka Octet Stream Dopusnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet