Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Nastava / UPISI - AKADEMSKA GODINA 2020./2021.
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

UPISI - AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2020./2021. godini.

Održavanje radionice ''Pripremni semestar'' za brucoše i ostale studente

Radionica ''Pripremni semestar'' namijenjena je budućim brucošima preddiplomskih studija, kao i studentima kojima je potrebno dodatno ponoviti srednjoškolsko znanje iz predmeta Matematika, Fizika i Kemija.
Datoteka PDF document Radionica - Pripremni semestar.pdf
Datoteka Raspored održavanja radionice pripremni semestar za akad. god. 2020./2021.

Document Actions

Informacije o upisu

    

ZAŠTO STUDIRATI METALURGIJU NA METALURŠKOM FAKULTETU?  

 • Osobni pristup studentima/“pripremni semestar“/tutorski sustav/nulti sat/podrška studentima.
 • Mogućnost stipendiranja od strane gospdarskih subjekata.
 • Studentska praksa sastavni je dio studijskog programa i provodi se u realnim uvjetima gospodarstva.
 • Stručni posjeti gospodarskim subjektima s naglaskom na suvremene proizvodne kapacitete.
 • Izvrsni uvjeti studiranja, pristup istraživačkoj opremi u laboratorijima ustanove.
 • Prilika za shvatiti i primijeniti interes industrije.
 • Suradnja na projektima s gospodarstvom.
 • Dostupan širok spektar radnih mjesta u tehničkoj struci i šire bilo gdje u svijetu te izuzetno brzo zapošljavanje po završetku studija (prosječno u roku od 3 mjeseca).
 • Student u procesu studiranja nije sam i nije broj.
 • Zapošljivost u 100-njak poduzeća u djelatnostima metalopreprađivačke industrije i ljevarstva, naftnoj i petrokemijskoj industriji, obrazovanju, na obradama otpadnih voda, gospodarenju otpadom, sanaciji okoliša, građevinarstvu i ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.


 

Moderni studijski programi METALURGIJE na Metalurškom fakultetu:

Bavi se dizajnom, razvojem i karakterizacijom materijala, od onih svakodnevnih koji nas okružuju u našim domovima, radnim mjestima, ali i materijala s posebnim zahtjevima za specifične namjene poput onih za automobilsku ili svemirsku industriju. Pritom treba poznavati i proizvodne procese.

Bavi se smanjenjem emisija štetnih plinova već pri samom procesu proizvodnje metala i istraživanjem svojstava metalurških otpada u cilju njihova smanjenja na mjestu nastanka i njihove uporabe – u metalurškoj i drugim industrijama.

Pohađanje redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo, Industrijska ekologija, omogućava nastavak školovanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju, kao i ostalim razinama obrazovanja bez ograničenja.

 

SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO

Završetkom studija stječu se odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu.

 

NOVO OD AKAD.GOD. 2019./2020!

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ (REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI)

Osnovna svrha preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je usklađivanje s potrebama gospodarstva i razvojem tehnologija na rješavanju kompleksnih problema iz radnog okruženja. U vrijeme brzog tehnološkog razvoja, dolazi do potencijalno i novih rizika (zdravstvenih, organizacijskih, ekoloških), a sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš koncipiran je na način da prati promjene u gospodarstvu te educira stručnjake da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruže odgovarajuće rješenje osiguravajući bolje i sigurnije životne i radne uvjete, odnosno da svojom djelatnosti pridonose i društvenoj odgovornosti. Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja Sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Drugim riječima, navedeni studijski program je osmišljen po uzoru na slične studijske programe u EU, kako bi se osiguralo usuglašavanje kompetencija stručnjaka iz RH sa zahtjevima EU.

Studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš izvodi se kao sveučilišni redoviti studij na koji se mogu upisati redoviti, ali i izvanredni studenti, u cilju omogućavanja studiranja osobama u radnom odnosu.

 

 KAKO SE UPISATI NA STUDIJ 

 

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo, Industrijska ekologija i preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju kandidati koji su položili državnu maturu, kao i oni kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje prije školske 2009./2010. godine i nisu polagali državnu maturu, ali su prijavljeni u Središnji prijavni ured.

 

Rang-lista prijavljenih kandidata sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                     do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi*:

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                              do 100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                 do 200 bodova

- Kemija ili Fizika ili Informatika**                            do 200 bodova

 

*Kandidati (za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš) koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature, no visoko učilište može i za ove kandidate odrediti obvezu polaganja ispita državne mature.

**Izborni predmeti nisu uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh. NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo imaju kandidati koji su završili trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a rang-lista se sastavlja prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:

- trogodišnje obrazovanje:                                                50 bodova

- četverogodišnje obrazovanje:                                          150 bodova

b) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                         do 500 bodova

c) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:*

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                                       100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                          200 bodova

*Položena državna matura nije uvjet za upis 

NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Kandidati za upis se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta, a prijavnu i upisnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Studentsku referadu.

 

- Upisi u ljetnom upisnom roku: od 24 i 25. srpnja 2020.

- Upisi u jesenskom upisnom roku: od 18. i 19. rujna 2020.

 

Neki od poslodavaca gdje su naši studenti završetkom studija pronašli posao su: ABS d.o.o, Sisak; Ferro-Preis d.d., Čakovec; Metalska industrija Varaždin (MIV) d.d.; Lipovica d.d., Kutina; Applied Ceramics d.o.o., Sisak; TPK Zavod, Zagreb; Almos d.o.o., Kutina; Impol-TLM d.o.o., Šibenik; HS Produkt d.d., Karlovac; TŽV Gredelj d.o.o., Zagreb; JANAF d.o.o., Terminal Sisak; STSI d.o.o., Zagreb; Plamen d.o.o., Požega; osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje; javna i državna služba itd.

 

STUDENTSKI ŽIVOT

Fakultet trenutno broji oko 100 studenata, čime je studentima omogućen izravan pristup nastavnicima i istraživačkoj opremi te im nastavnici mogu pružiti izvrsnu edukaciju i savjetovanje. Uz to je omogućeno i stjecanje dodatnih znanja te sudjelovanje u aktivnostima cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja.

Brojne zanimljive aktivnosti nude se studentima:

 • Tehnologijada – sudjelovanje na znanstveno-sportskom natjecanju.
 • Pohađanje stručnih ekskurzija u svrhu upoznavanja metalurške industrije u Hrvatskoj i šire.
 • Sudjelovanje na zanimljivim međunarodnim savjetovanjima i seminarima sa znanstvenim radovima u organizaciji Fakulteta i srodnih ustanova.
 • Za izvrsne studente mogućnost znanstvenih i stručnih istraživanja te natjecanja za sveučilišne nagrade, nagrade za inovativnost.
 • Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih savjetovanja i seminara.
 • Erasmus+ studijski boravci i prakse.

 

Izaberi metalurgiju i pridruži se svjetskoj metalurškoj obitelji! 

 

 

ZAŠTO STUDIRATI METALURGIJU?

 

Document Actions

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet