Osobni alati
Vi ste ovdje: Početak / Osiguravanje kvalitete / Povjerenstvo i radne skupine
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Povjerenstvo i radne skupine

Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2020
Datoteka PDF document Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2019
Datoteka PDF document Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2017
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2015
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2015./2016. od 7. listopada 2015. godine.
Datoteka Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2014
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom imenovano je na sjednici Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta 26. studenog 2014. godine, a odluka o imenovanju stupa na snagu osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta, koja je objavljena 27. studenog 2014. godine.
Datoteka Radna skupina za pravilnik i priručnik
Datoteka Radna skupina za strategiju, misiju i viziju
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju nastavnog programa
Datoteka Octet Stream Radna skupina za reviziju weba
Datoteka Radna skupina za Znanstvenoistraživačku strategiju

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet