Personal tools
You are here: Home / Nastava
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Nastava

File opći obrazac zamolbe
Obrasci za prijavu završnog i diplomskog rada
TERMINI KONZULTACIJA
STRUČNA PRAKSA
File PDF document NAPUTAK STUDENTIMA O POSTUPKU PRIJAVE STUDENTSKE PRAKSE.pdf
File Natječaj za studente tutore
File PDF document Ustanove i poduzeća u kojima se obavljala stručna praksa
File Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju studenata demonstratora na Metalurškom fakultetu
NASTAVA-važne odluke
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2021./2022.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2021./2022. godini.
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2020./2021.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2020./2021. godini.
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2019./2020.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2019./2020. godini.
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2018./2019. godini.
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj 2017./2018. godini.
File PDF document JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE tutora studenata u akad.god.2017-2018.pdf
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2016./2017.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj godini 2016./2017.
NULTI SAT & SVEČANA DODJELA INDEKSA 2016-2017
UPISI – AKADEMSKA GODINA 2015./2016.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo u akademskoj godini 2015./2016.
PRIJELAZ S DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA NA METALURŠKI FAKULTET – AKADEMSKA GODINA 2015./2016.
UPISI - AKADEMSKA GODINA 2014./2015.
Termini ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA, SMJEROVI: METALURŠKO INŽENJERSTVO I INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ
Od ak. god. 2019./2020.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO
Nastavni program, povjera i izvedbeni plan nastave te ostali podatci važni za studiranje.
OSNOVNA PRAVILA STUDIRANJA
Sažetak važnijih pravila studiranja koji proizlazi iz Pravilnika o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta (rujan 2014.) te ostalih odluka i propisa Senata Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta.
PRAVILA PARTICIPIRANJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA
Pravila za izračun školarine.
STUDENTSKA PREHRANA
Povjerenstva i odbori 2020.-2022.
Povjerenstva i odbori 2019/2020
Povjerenstva i odbori 2017.-2019.
Povjerenstva i odbori 2015.-2017.
Povjerenstva i Odbori 2013.-2015.
Povjerenstava i odbori iz područja nastave za akademske godine 2013./2014. i 2014./2015.
Sjednice Povjerenstva za nastavu
Termini i dnevni red sjednica Povjerenstva za nastavu.
Sjednice Odbora za poslijediplomski studij
Nastavni materijali
Recenzirani nastavni tekstovi predavanja i vježbi nastavnika Metalurškog fakulteta.
Dopusnice i Odluke za izvođenje studijskih programa
Dopusnice i Odluke za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija.
ECTS koordinator i zamjenik ECTS koordinatora
Koordinatorica za podršku studentima
Koordinator za studente s invaliditetom
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom
File Citrix ICA settings file ECTS koordinatorica i zamjenica
Izv.prof.dr.sc. Martina Lovrenić-Jugović imenovana je ECTS koordinatoricom, a izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić kao zamjenica. Mandat koordinatorice i zamjenikce teče od 1. listopada 2017. godine.
File PDF document Izvješće s održanih radionica Centra za savjetovanje i podršku studentima
File PDF document Izvješće o održanim radionicama "Znaš li napisati životopis?" i "Znaš kako se pripremiti za posao?"
Ankete
File Javni poziv za imenovanje tutora studenata u akad.god. 2020/2021
File Naslovnica za referat stručne prakse
File Provođenje sveučilišnog kolegija „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ u ak. god. 2020./2021.
File Popis e-kolegija 2020./2021.
Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC)
Sveučilište u Zagrebu dio je važnoga i vrijednoga projekta institucionalnoga oblikovanja Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC). Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska). Projekt je pokrenut s ciljem modernizacije i odgovora na potrebe zajednica u kojima djeluju kao i uspostavljanja jedinstvenoga iskustva studiranja povezivanjem svih studenata, profesora te istraživačkih i drugih aktivnosti. Više o UNIC-u na: https://www.unic.eu/
File JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE TUTORA STUDENATA U AKAD. GOD. 2021./2022.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet