Personal tools
You are here: Home / Katalog informacija i Zaštita osobnih podataka
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Katalog informacija i Zaštita osobnih podataka

Katalog informacija
Naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (»Narodne novine«, br. 12/14)
File Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi u 2010. godini
File Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini
File Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini
File Sklopljeni i izvršeni ugovori u 2013. godini
File PDF document 2014 sklapanje i izvrsenje ugovora.pdf
Službenik za zaštitu osobnih podataka
File Octet Stream Imenovanje službenika za zaštiti osobnih podataka
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
File Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
File Prezentacija o zaštiti osobnih podataka na Metalurškom fakultetu 2010.
Zbirke osobnih podataka MF na AZOP
File PDF document IZJAVA u vezi studijskog programa Sigurnost, zdravlje na radu i okolis.pdf
File Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR
File Octet Stream Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
File PDF document Politika zastite osobnih podataka.pdf
File PDF document Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka.pdf
Više informacija o korištenju kolačića
File Odluka o imenovanju osoba koje imaju pravo pristupa i obrade osobnih podataka prikupljenih video nadzorom
Izjava o pristupačnosti

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet