Personal tools
You are here: Home / Osiguravanje kvalitete
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Osiguravanje kvalitete

File Octet Stream Politika kvalitete Metalurškog fakulteta
File PDF document Misija Vizija Vrijednosti.pdf
Povjerenstvo i radne skupine
Dokumenti
Shematski prikazi Fakulteta
Sastanci Povjerenstva
PLAN I IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA
Na ovom mjestu možete pronaći planove za provedbu aktivnosti na području osiguravanja kvalitete, kao i izvještaje o provedenim aktivnostima i radu Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.
UNUTARNJA PROSUDBA
Ovdje možete pročitati izvještaje o provedbi unutarnje prosudbe u području osiguravanja kvalitete na Metalurškom fakultetu.
Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Metalurškom fakultetu
REAKREDITACIJA METALURŠKOG FAKULTETA 2018
REAKREDITACIJA DOKTORSKOG STUDIJA 2016
REAKREDITACIJA METALURŠKOG FAKULTETA 2011/2012
Sastanci Povjerenstva - Reakreditacija
Politika osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Metalurški fakultet na 2. Sveučilišnom danu kvalitete - 30.11.2018.
Anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja
U sklopu projekta IPA 2008 DISCO ”Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta” na web stranici Sveučilišta postavljena je poveznica na anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja u akademskoj zajednici.
Anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja
Otvoren je online sustav za prijavu neprihvatljivih oblika ponašanja u akademskoj zajednici.
File PDF document INTRANET Radionica.pdf
File PDF document Merlin_radionica2.pdf
File Termini provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za zimski semestar 2015/2016
File Termini provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za zimski semestar 2016/2017
File Termini provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za ljetni semestar 2016/2017
File Termini provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za zimski semestar 2017/2018
File PDF document Povjerenstvo za vrednovanje doprinosa zaposlenika.pdf
File Termin provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za ljetni semestar 2017/2018
File Termini provođenja studentske ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar 2018/2019
File PDF document Termin provođenja studentske ankete o procjeni rada nastavnika za ljetni semestar 2018-2019
File PDF document Termini provodjenja studentske ankete za zimski semestar 2019-2020.pdf
File Poziv studentima na pristup anketi za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru akad.god. 2019./2020.
File PDF document Poziv studentima na pristup anketi za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru akad.god. 2020./2021.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet