Personal tools
You are here: Home / Znanost
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Znanost

Dokumenti
Odluke, imenovanja, strategije
POVJERENSTVO ZA ZNANOST I FINANCIJE
Materijali i informacije u djelokrugu rada Povjerenstva.
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
Znanstvenoistraživačka djelatnost Metalurškog fakulteta
Ostvareni ishodi znanstvenoistraživačke djelatnosti vrednovani unutar postupaka unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete Metalurškog fakulteta.
Znanstvenoistraživački projekti i potpore
Međuinstitucijska i međunarodna suradnja
Mobilnost
Materijali i informacije o mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja.
Statistika radova / Papers statistics
Stručna djelatnost Metalurškog fakulteta
Baza vanjskih dionika - External Stakeholders' Database
Katalog opreme i istraživanja na Metalurškom fakultetu
Istraživačke aktivnosti na Metalurškom fakultetu kroz metodologiju eksperimentiranja i modeliranja provode se u svrhu razvoja materijala, proizvoda, tehnologije i optimizacije procesa, a putem uobličavanja specifičnih tehničkih rješenja. Pritom se dakako pažljivo prate utjecajni parametri proizvodnje bilo da se istražuje materijal ili proces proizvodnje. Sve upite vezane uz usluge istraživanja Metalurškog fakulteta slobodni ste uputiti na e-mail adresu: uslugemf@simet.hr.
Poslovna suradnja
Projekt: CENTAR ZA LJEVARSTVO - SIMET / EFRR, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013., HR RC.2.2.10
Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. // Poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“// Ugovor broj: HR RC.2.2.10. /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.
Projekt: INŽENJERSTVO MATERIJALA – TEMELJ INOVATIVNE EKONOMIJE”
Projekt je financiran u okviru Poziva: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Nositelj projekta: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, partneri: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
Projekt: CENTAR ZA LJEVARSTVO - SIMET / EFRR, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0020
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ // Poziv "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ // Ugovor broj: KK.01.1.1.02.0020 /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet