Personal tools
You are here: Home / Katalog informacija i Zaštita osobnih podataka / Izjava o pristupačnosti
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Izjava o pristupačnosti

 Izjava o pristupačnosti

 

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.simet.unizg.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
 • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
 • dio linkova prikazan je s tekstom Preuzmi dokument, Pročitaj više, Objavljeno, itd.
 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata)
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak
 • stranica nije prilagođena mobilnim uređajima

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 9. lipnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Lani Vanić, dipl.iur.

 • telefonom na broj: +385 44 533 379,
 • fax-om na broj: +385 44 533 378,
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: vanic@simet.unizg.hr
 • poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

 

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

 

Kontakt :

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr   

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet