Personal tools
You are here: Home / Dokumenti / COVID-19
Navigation
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

COVID-19

Vlada RH - Koronavirus
RCZ Koronavirus - važne obavijesti
HZJZ Koronavirus - najnovije preporuke
File MF Odluka dekanice u vezi Preporuka za organizaciju rada na Metalurškom fakultetu 28.10.2020.
File MF Preporuke u vezi organizacije rada na Metalurškom fakultetu 28.10.2020.
File UNIZG - Preporuke sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 20.10.2020
File MF Smjernice za provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. na Metalurškom fakultetu 18.9.2020.
File PDF document HZJZ Preporuke visoka učilišta 31.8.2020.
File PDF document STOŽER CZ RH Odluka mjere SMŽ 2.9.2020.
File PDF document MF Odluka o mogućnosti rada od kuće od 1. srpnja 2020. godine 30.6.2020.
File PDF document UNIZG Upute i preporuke čelnicima sastavnica - COVID 19 29.6.2020.
File PDF document HZJZ Dodatne upute za pojedince kolektive i poslodavce 25.6.2020.
File PDF document MF Preporuke za organizaciju rada na Metalurškom fakultetu od 15. 06.2020.
File PDF document MF Odluka o ukidanju redovitog rada od kuće
File MZO - Dodatane preporuke visokim učilištima o nastavku nastave na daljinu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
File PDF document MF Odluka o mogućnosti povratka na redoviti rad na Metalurški fakultet i nastavak redovitog rada od kuće
File HZJZ Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima 20.5.2020.
File HZJZ Preporuke za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) 24.4.2020.
File MF Preporuke za za organizaciju rada na Metalurškom fakultetu od 12. svibnja 2020. godine nadalje
STOŽER CZ RH Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH
File HZJZ Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima
File PDF document VLADA HR Odluka o nacinu izvodjenja nastave u osnovnim i srednjim skolama kao i na visokim uclistima ...
File UNIZG - Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19
File PDF document MF Odluka o radu zaposlenika na Fakultetu u skupinama 14.4.2020.
File PDF document MF Odluka o radu zaposlenika 20.3.2020.
File PDF document MZO Uputa visokim učilištima - rad od kuce 19.3.2020.
File PDF document MF Upute za rad zaposlenika 16.3.2020.
File PDF document MF Odluka o imenovanju Kriznog stozera Metalurskog fakuteta 16.3.2020.
File PDF document UNIZG Preporuka za rad stručnih službi 16.3.2020.
File PDF document MZO Otvoreni pristup nastavnim materijalima 15.3.2020.
File PDF document MF Upute o odrzavanju nastave na daljinu 13.3.2020.
File PDF document SUZG Uputa o postupanju 13.3.2020.
File PDF document MZO uputa o postupanju 13.3.2020.
File PDF document VLADA RH Odluka o obustavi nastave i uspostavi nastave na daljniu 13.3.2020.
File SUZG Uputa o postupanju 12.3.2020.
File PDF document SRCE Preporuke za nastavu na daljinu 11.3.2020.
File PDF document MZO Preporuke za nastavu na daljinu 11.3.2020.
File PDF document HZJZ Čišćenje i dezinfekcija prostorije bez oboljelih od COVID-19
File PDF document HZJZ Dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce
File PDF document HZJZ Kućna izolacija
File PDF document HZJZ Samoizolacija
File PDF document HZJZ Plakat za javne prostore
File PDF document HZJZ Preporuke za sveučilišta
File PDF document HZJZ Preporuke stariji i ostali osjetljivi na koronavirus
MZO Koronavirus - važne obavijesti
UNIZG Koronavirus - važne obavijesti
File PDF document Smjernice za provedbu nastave na MF-u - izmjene i dopune(1).pdf
File Preporuke za odvijanje nastave na Metalurškom fakultetu
File ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE NA METALURŠKOM FAKULTETU OD 1.4.2021.

Document Actions

(c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet