Personal tools
You are here: Home / O fakultetu / Informacijski paket
Katalog opreme i istraživanja

Mjerna oprema

International Foundrymen Conference

Međunarodno savjetovanje ljevača

Round Cube

RoundCube web klijent elektroničke pošte

Webmail
Knjižnica

Izgled knjižnice iznutra

Studomat

Studomat, prijava ispita !

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Prvi javnozdravstveni portal za studente u Republici Hrvatskoj

PITAJ ANDRIJU

Pitaj Andriju !
The Leader in Powertrain CFD

The Leader in Powertrain CFD

 

Osnovne informacije 2021./2022.

Informacijski paket je katalog studijskih programa i predmeta. Sadrži podrobnu informaciju o obrazovnim profilima, predmetima, sustavu studiranja, studentskom standardu, instituciji, izvannastavnim aktivnostima i ostalim dijelovima života na Fakultetu.

1. Informacije o instituciji i uvjetima prijave na studije:


1.
Naziv i adresa,
2. Kalendar nastave i ispita,
3. Popis nastavnika i suradnika,
4. Opći opis institucije (uključujući tip institucije i položaj), status,
5. Studijski programi: preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija, diplomski sveučilišni studij Metalurgija, preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš,  preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo, poslijediplomski doktorski studij.
6. Postupak prijave na sve studijske programe,
7. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija možete pogledati ovdje,
8. ECTS institucionalni koordinator: izv.prof.sc. Martina Lovrenić-Jugović (zamjenica izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić)

 

2. Informacije o studijskim programima:

 

Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija

Dodijeljene kvalifikacije ovisno o smjeru na programu:

 • sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Metalurško inženjerstvo
 • sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Industrijska ekologija

 

Diplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija


Dodijeljena kvalifikacija:

 • magistar inženjer(ka) metalurgije

Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš


Dodijeljena kvalifikacija:

 • sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo-Brodogradnja-Zrakoplovstvo-Metalurgija: Smjer Metalurško inženjerstvo


Dodijeljena kvalifikacija:

 • doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgije.

 

Preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo


Dodijeljena kvalifikacija:

 • Stručni pristupnik ljevarstva / Stručna pristupnica ljevarstva.

 

  3. Opće informacije za studente

  Prostor za učenje

  Metalurški fakultet nalazi se u Sisku i smješten je na adresi Aleja narodnih heroja 3. Nastavna djelatnost odvija se u dvije zgrade na istoj lokaciji (glavna zgrada površine 2208 m2 i dvorišna zgrada 1020 m2). Činjenica da se sve aktivnosti odvijaju na istom mjestu pridonosi bržoj i boljoj komunikaciji između nastavnika i studenata. Nastava na Metalurškom fakultetu održava se u šest moderno uređenih i funkcionalnih predavaonica, računalnoj učionici, laboratorijima i praktikumima, a studentima je na raspolaganju korištenje CARNet prostorije i Knjižnice. Nastavne aktivnosti uglavnom se odvijaju u prijepodnevnom terminu, izuzev nastave za izvanredne studente i nastave iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.

   

  Praksa

  Studentska praksa provodi se sukladno nastavnom planu i programu sa svrhom da se studenti osposobe za organiziranje i praktično izvođenje poslova iz struke. Studenti sveučilišnih preddiplomskih studija Metalurgija i Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš mogu podnijeti zahtjev za obavljanje studentske prakse nakon što ostvare 110 ECTS bodova. Studenti sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo mogu podnijeti zahtjev (molbu) za obavljanje studentske prakse nakon što ostvare 90 ECTS bodova. Studentska praksa se odvija u skladu s Naputkom o studentskoj praksi koji je sastavni dio Pravilnika o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta koji je dostupan na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta. Praksa se može odraditi u gospodarskim subjektima, a iznimno i na Metalurškom fakultetu. Naputak studentima o postupku prijave studentske prakse dostupan je ovdje.

   

  Podaci vezani uz digitalni identitet, korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

  Studentima Metalurškog fakulteta omogućeno je korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom (računala, internet, a preko AAI sustava dostupne su i sve ostale usluge CARNet-a za studente). Prilikom upisa na studij dodjeljuje im se e-identitet koji ostaje otvoren sve do odlaska s Metalurškog fakulteta, bilo završetkom ili prekidom studija. Dodjeljivanje e-identiteta obavlja sistem-inženjer na temelju pisanog zahtjeva. Sve detaljnije informacije mogu se pročitati na sljedećoj poveznici.

   

   Mogućnosti za studente s invaliditetom

   Metalurški fakultet djelomično je prilagođen pristupu osoba u invalidskim kolicima –  pristup u glavnu zgradu nije prilagođen, dok je pristup u laboratorij u podrumu glavne zgrade, dvorišnu zgradu i Knjižnicu zadovoljavajući (uz jednu stepenicu prepreke). Na Fakultetu je organizirana koordinacija za studente s invaliditetom s koordinatorom prof.dr.sc. Damirom Hršakom. Više informacija možete pronaći u odgovarajućem dijelu weba Metalurškog fakulteta.

    

   Informacije za studente u razmjeni

   Studentima je omogućena međunarodna razmjena bilo za pohađanje nastave ili obavljanje stručne prakse, a preko natječaja u sklopu Programa ERASMUS. Koordinator za međunarodnu suradnju je dr.sc. Tin Brlić. Dodatne informacije mogu se pročitati na stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta.

    

   Studentski zbor i studentski servis

   Aktivnosti studenata Fakulteta odvijaju se putem Studentskog zbora kao predstavničkog tijela koje zastupa interese studenata, sudjeluje u radu i odlukama tijela Metalurškog fakulteta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu. Studentski zbor aktivno sudjeluje s izabranim u radu Fakultetskog vijeća i Povjerenstva za nastavu. Sa svojim predstavnicima također sudjeluju u radu nekih drugih povjerenstava (Povjerenstvo za kvalitetu, Etičko povjerenstvo, Odbor za udžbenike i skripte, Koordinator za studente s invaliditetom i dr.). Među aktivnostima studenata može se istaknuti njihovo sudjelovanje na Tehnologijadi, međunarodnoj studentskoj praksi, Smotri Sveučilišta u Zagrebu, Danima otvorenih vrata, organiziranju Brucošijade i dr. U gradu djeluje Studentski centar Sisak na adresi Trg grada Heidenheima 17 koji nudi privremene i povremene poslove svima koji žele raditi, kako bi stekli nova radna iskustva, ostvarili dodatne prihode ili se pripremili za sve zahtjevnije tržište rada.

    

   Smještaj i prehrana

   U gradu Sisku nema organiziranog smještaja studenata već oni mogu kao podstanari unajmiti sobu ili stan. Studentska prehrana organizirana je u restoranu Trattoria (Matije Gupca bb, Sisak) uz predočenje x-ice.

    

   Medicinske ustanove i psihološko savjetovalište

   U Sisku djeluje Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ kao i Dom zdravlja u sklopu kojega se nalaze ambulante opće medicine, dentalne medicine i ginekologije. Pored ovih ambulanti postoje i mnoge privatne prakse.

   Liječnik nadležan za studente Metalurškog fakulteta je dr. med. Suzana Fabijanić, spec. školske med. - Dom zdravlja Sisak (e-mail: suzana.fabijanic@zzjz-sk.hr, tel: + 385 44 567 161).

   Na Metalurškom fakultetu je imenovana koordinatorica za podršku studentima izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić koja je uključena u moguće aktivnosti ili usluge studentima koje se odnose na sljedeća područja: psihološko savjetovanje studenata, razvoj akademskih vještina i razvoj i upravljanje karijerom. U samom gradu djeluje služba za školsku i sveučilišnu medicinu. U sklopu Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti nalazi se i Savjetovalište za mlade. Za javljanje u Savjetovalište nije potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine, a savjetovanje je besplatno. 

   Informacije o uslugama i aktivnostima Centra za savjetovanje i podršku studentima su vam dostupne na službenim web stranicama putem ove poveznice.

    

   Financijska pomoć za studente (stipendije)

   Studenti ostvaruju prava na sve studentske subvencije uz mogućnost ostvarivanja stipendija (grad, županija, država, Sveučilište u Zagrebu, tvrtka).  Više na:

   http://www.stipendije.info/

   FORUM STIPENDIJA


   Osiguranje

   Studentima se svake godine otvara kolektivna polica osiguranja preko osiguravajuće kuće. Polica osiguranja se plaća pri upisu i to u sklopu upisnih troškova. Polica osiguranja važi cijele akademske godine te se svake godine obnavlja.

   Prostori i oprema za sport

   Studenti Metalurškog fakulteta nastavu iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura obavljaju u dvorani OŠ Viktorovac u trajanju od dva školska sata. U gradu djeluju mnogi sportski klubovi.

   Na nekoliko lokaliteta nalaze se zatvoreni i otvoreni sportski objekti, između ostaloga zatvoreni olimpijski bazen, gradski stadion, klizalište, tenis tereni i dr. Više na:

   http://src-sisak.hr/

     

   Slobodne aktivnosti i tečajevi učenja jezika

   U gradu se nalazi Gradski muzej Sisak sa svojom bogatom povijesnom ponudom, Dom kulture  u kojem se izvode kazališne i kino predstave. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije organizira kulturna i društvena događanja u gradu i okolici.  Vrlo je aktivan Klub Koordinacije Udruga Mladih Siska SKWHAT . U nekoliko škola održavaju se tečajevi učenja stranih jezika.

     

   Koordinator za podršku studentima


   izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić

    

   Voditelji studijskih godina


   Preddiplomski sveučilišni studiji Metalurgija (smjerovi: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija) i Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš

   doc.dr.sc. Ivan Ivec- prva godina

   doc.dr.sc. Jakov Baleta - druga godina

   prof.dr.sc. Ivan Brnardić- treća godina

    

   Diplomski sveučilišni studij Metalurgija

   doc.dr.sc. Ivan Jandrlić

    

   Preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo

   prof.dr.sc. Zoran Glavaš

    

   Poslijediplomski doktorski studij

   doc.dr.sc. Ivana Ivanić

    

   ISVU koordinator

   izv.prof.dr.sc. Ljerka Slokar Benić

    

   ECTS koordinator

   izv.prof.dr.sc. Martina Lovrenić-Jugović

   (zamjenica izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić)

    

   Osobe ovlaštene za pružanje prve pomoći


   izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić

   Ljiljana Srečec, tehnički suradnik

    

   Osoba ovlaštena za zaštitu od požara


   Željko Grubišić, mag.ing.met.

    

   Osobe ovlaštene u slučaju ugroze i evakuacije i spašavanja


   prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac

   Željko Grubišić, mag.ing.met.

   Ljiljana Srečec, tehnički suradnik

    

   Službenik za informiranje i Službenik za zaštitu osobnih podataka


   Lana Vanić, dipl.iur.

    

    

    

    

    

    Document Actions

    (c)2009,Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet